FizinisBankrotas.lt

Fizinių asmenų bankroto administravimas

Pirmiausia Jūs turite žinoti

Apie FizinisBankrotas.lt

Esame privataus kapitalo investicijų valdymo ir konsultacijų specialistų komanda, sutelkusi dėmesį į kvalifikuotų, objektyvių konsultacijų ir užsakomų paslaugų teikimą rinktinėms klientų grupėms. Šiuo metu bendrovės prioritetinė veikla yra fizinių asmenų bankroto administravimas bei teisinių ir konsultacinių paslaugų susijusių su šia sritimi teikimas.

FizinisBankrotas.lt

Fizinių asmenų bankroto administravimas

Fizinių asmenų bankroto paskirtis - sudaryti sąlygas atkurti sąžiningų fizinio asmens, ūkininko ar individualią veiklą vykdančio asmens mokumą, užtikrinant kreditorių reikalavimų tenkinimą.

Fizinio asmens bankrotas

– teisinė procedūra, kuria skolininkas deklaruoja savo negalėjimą grąžinti skolas. Privaloma bankroto paskelbimo sąlyga yra asmens nemokumas, t. y. negebėjimas vykdyti savo įsipareigojimų. Pagrindinis bankroto tikslas – likviduoti visą skolininko turtą, paskirstyti gautas lėšas (bei gaunamas mėnesines pajamas) kreditoriams, siekiant per tam tikrą laikotarpį atsikratyti beviltiškų skolų ir pradėti gyvenimą iš naujo.

Bankroto eiga

  • Sustabdomi visi prieš skolininką vykdomi išieškojimai ir turto realizavimas
  • Skolininko turtą perima ir parduoda administratorius
  • Pardavus turtą padengiama dalis įsiskolinimų
  • Pagal sudarytą fizinio asmens mokumo atkūrimo planą bankrutavęs asmuo nustatytą atlyginimo dalį numatytu laikotarpiu turi skirti skolų grąžinimui
  • Pasibaigus numatytam laikotarpiui likusios negrąžintos skolos yra panaikinamos
  • Išlieka galimybė skolininkui išsaugoti įkeistą turtą

Teisė:

Fizinių asmenų bankroto teisė yra numatyta 2000 m. gegužės 29 d. Europos sąjungos tarybos reglamente (EB) nr. 1346/2000 dėl bankroto bylų. Šis potvarkis suteikia valstybės-narės piliečiams galimybes atlikti fizinių asmenų bankroto procedūras ir kitoje ES valstybėje-narėje. Lietuvos apeliacinis teismas 2011 m. spalio 3 d. nutartimi išaiškino, kad, vadovaujantis 2000 m. gegužės 29 d. Tarybos reglamentu (EB) nr. 1346/2000 dėl bankroto bylų, bet kuris sprendimas iškelti bankroto bylą, kurį pagal savo jurisdikciją priima valstybės narės teismas, pripažįstamas visose kitose valstybėse narėse nuo to momento, kai sprendimas įsiteisėja bankroto bylą iškėlusioje ES valstybėje. 2012 m. balandžio 4 d. Lietuvos aukščiausias teismas nurodė, kad Europos Sąjungos (ES) valstybių narių teismų sprendimai dėl fizinių asmenų bankroto Lietuvoje turi būti pripažįstami automatiškai ir nedelsiant. Lietuvoje fizinių asmenų bankroto įstatymas, numatantis galimybę nemokius asmenis atleisti nuo likusių skolų mokėjimo ir padėti išvengti skurdo, buvo priimtas 2012 m. gegužės 10 d. Šis įstatymas įsigaliojo nuo 2013 m. kovo 1 d. Atsižvelgiant į 2014 m. kovo 12 d. Europos Komisijos Rekomendacijas dėl nemokumo, Lietuvoje buvo parengtas Fizinių asmenų bankroto įstatymo pakeitimo projektas. Įstatymo pakeitimais siekiama palengvinti fizinių asmenų bankroto sąlygas Lietuvoje, kadangi Europos Komisija Rekomendacijose paskatino keisti požiūrį į bankroto procesus ir reformuoti nacionalinius bankroto teisės aktus. Fizinių asmenų bankroto įstatymo pakeitimais Lietuvoje sutrumpintas bankroto procedūrų terminas nuo 5 metų iki 3 metų. Taip pat siūloma suteikti galimybę skolininkui išsaugoti įkeistą paskutinį šeimos turtą. Ūkio ministerija Fizinių asmenų bankroto įstatymo pakeitimo projektą jau yra pateikusi visuomenei ir suinteresuotoms institucijoms vertinti.

FizinisBankrotas.lt

Teisinės paslaugos

Dirbame su patikimais ir kvalifikuotais advokatais bei bankroto administratoriais. Garantuojame konfidencialumą.

FizinisBankrotas.lt

Konsultacijos nemokumo klausimais

Garantuojame, kad mūsų konsultacijų ir darbo rezultatas parodys, kad skolos, kurios manėte Jus slėgs visą gyvenimą - bus išmokėtos per trejų metų laikotarpį, nepasitelkiant jokių papildomų finansinių šaltinių, protingai apskaičiuojant Jūsų turimą turtą ir gaunamas pajamas. Atsižvelgiant į Jūsų norus bei lūkesčius, kartu mes galime pasiekti geriausiai Jums tinkantį rezultatą!

Mūsų

Kontaktai


Adresas:

Ulonų g. 5, Vilnius, 08240, Lietuva


Telefonas:

+370 600 56446

Užpildykite

Užklausos formą